SDH Mladějov

sdhznak

SDH Mladějov

Vybavení SDH Mladějov

Věcné vybavení SDH Mladějov

Pomocí dotace z Královehradeckého kraje ve výši 56 700 Kč pořídil sbor dobrovolných hasičů Mladějov v letošním roce věcné vybavení pro své členy a zvýšil tak akceschopnost sboru.

Jednalo se o vybavení pro zásahy u požárů, kdy byla koupena profesionální zásahová proudnice C52 a také proudnice D25 s menším průtokem a menší spotřebou vody. Spolu s novou proudnicí D25 byly pořízeny i dvě hadice D25. S nákupem proudnic souviselo i pořízení profesionálních zásahových (protipožárních) rukavic.

Bylo rovněž pořízeno věcné vybavení pro technické zásahy (např. odstraňování popadaných stromů). Především byla koupena profesionální motorová pila STIHL MS261 spolu s adekvátním příslušenstvím (kanystr, řetěz, olej atd.). Zároveň s tím byly koupeny záchranářské (protiřezné) rukavice, dále reflexní vesty a také byly dokoupeny nezbytné pracovní stejnokroje.

Věříme, že výše uvedené vybavení zvýší bezpečnost členů při požárech i technických zásazích. Vybavení bude také používáno při čištění požární nádrže a přispívat tak ke kultivaci veřejného prostranství. V neposlední řadě doufáme, že pořízení věcného vybavení bude mít pozitivní vliv na získávání nových členů, především mládeže, do řad sboru dobrovolných hasičů.

Ing. Jaroslav Šolc

starosta SDH Mladějov

Přejít nahoru