SDH Mladějov

sdhznak

SDH Mladějov

Historie

Založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů Mladějov byl založen místním učitelem Františkem Hartlem a starostou Františkem Neumanem v roce 1888

K 30. červenci uvedeného roku čítal sbor 42 členů činných a 3 přispívající. Stanovy sboru vypracované šestičlenným prozatímním výborem byly potvrzeny c.k. místodržitelstvím dne 23. října 1888.

Následující rok se konal první hasičský ples a byla zakoupena a vysvěcena první stříkačka firmy F. Smekal. 

Po vzniku Československé republiky se celý sbor ve stejnokrojích zúčastnil slavnosti sázení lip svobody.

Okrsková požární soutěž Hlásná Lhota, zdroj: Kronika SDH Mladějov
Přejít nahoru