SDH Mladějov

sdhznak

SDH Mladějov

Mladí hasiči

Práce s mládeží

V roce 2009 byl založen zájmový kroužek Mladých hasičů. Mládež zde nejen trénuje útoky na hasičské soutěže, ale učí se také základy zdravovědy, hasičské značky, práci s mapou či vázání uzlů a mnoho dalšího.

Schůzky mládeže probíhají podle domluvy. Na schůzkách se děti připravují na účast na akcích jako jsou jarní branný den, hra Plamen a hasičské závody v útoku v okolních obcích.

Starší informace včetně fotografií najdete zde: Mladí hasiči Mladějov.

Plamen 2023

Aktuality u mladých hasičů:

Přejít nahoru