SDH Mladějov

sdhznak

SDH Mladějov

Výjezdová jednotka

Výjezdová jednotka JSDH Mladějov v Čechách

Výjezdová jednotka Obce Mladějov je zařazena do jednotky požární ochrany s územní působností JPO V s plošným pokrytím a jedním výjezdovým družstvem. Doba od nahlášení události po výjezd jednotky je do deseti minut. 

V současné době je aktivních 21 členů výjezdové jednotky. Jednotka také výjimečně poskytuje pomoc dočerpávání vody při průjezdu historických parních vlaků se zastávkou v obci Mladějov. Další výpomoc poskytuje jako dozor při pořádání pálení čarodějnic v obci. 

Výjezdovou techniku tvoří dvě zásahová vozidla. Jednotka je vybavena pracovními stejnokroji PS II a pěti zásahovými obleky.

Přejít nahoru